Skip to main content
AgendaMøder

Flere kloge, unge hænder i hele Helsingør. Mød direktører og elever på U/NORD .

NETVÆRKSMØDE TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2020
KLOKKEN 7:00-9:45

U/NORD, BYGNING 2, RASMUS KNUDSENS VEJ 9, 3000 HELSINGØR

Lokaler og møbler bliver organiseret under hensyntagen til antal deltagere, så det er muligt at holde afstand.

Forskningen viser, at det handler om identitet, når du som 16-årig efter 9. klasse skal vælge en ungdomsuddannelse. Intet mindre. Hele pakken er altså i spil, når unge i hele Helsingør skal træffe det første store valg i deres karriere.

På landsplan valgte 72 % i år en gymnasial ungdomsuddannelse, mens knap 20 % gik den erhvervsfaglige vej. I følge Dansk Evalueringsinstitut er der tale om et tilvalg af gymnasiet. Set med erhvervsuddannelsernes briller, er den positive nyhed altså, at det ikke er et fravalg af erhvervsuddannelserne.

I følge instituttet er unge bange for at indsnævre både deres karrieremuligheder og sociale relationer, hvis de vælger et bestemt fag. Ved at vælge gymnasiet, udskyder de karrierevalget tre år og får samtidig adgang til et attraktivt ungdomsmiljø.

I Helsingør er vi nede på 16-17 %, som i år valgte at gå den erhvervsfaglige vej. Rammer vi 11-12 %, bliver vi fra centralt hold tvunget til at udføre “en skærpet indsats”, for at rette udviklingen.

… vigtigst af alt, har vi inviteret en gruppe U/NORD-elever som dagens ekspertpanel, der skal hjælpe os på rette vej, når vi i grupper drøfter problemstillingen og udvikler idéer til indsatser, som kan vende udviklingen.

Fra beskrivelsen af dagens program længere ned i teksten

Vi står altså på en brændende platform. Også selvom der fra mange sider bliver taget gode initiativer. Mini Skills er et af dem. Et andet er denne folder fra Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør. Og fra egne rækker forsøger vi at påvirke udviklingen med opstarten af LærlingeNetværket.

Men det er åbenbart ikke nok og der går to-tre år før at U/NORD jo lykkeligvis flytter ind til Svingelport med en forventet positiv effekt på udviklingen. Derfor dedikerer vi det faglige indhold af dette netværksmøde til at blive klogere på udfordringen og sætte gang i dialogen om, hvad vi sammen kan gøre i hele Helsingør.

Vores keynote speaker er Louise Pihl, underdirektør i DI. Unges interesse for at tage en håndværksfaglig uddannelse, har gennem mange år været en af Louise mærkesager. Men hendes arbejde for sagen er mere nuanceret end som så. For unge er naturligvis ikke bare unge og erhvervsuddannelser kan ikke slå over samme kam.

Louise kickstarter morgenen med at give os den basale indsigt i problemerne, vi skal have for at drøfte emnet på et kvalificeret grundlag. Men også med skarpe synspunkter om køn og diversitet som drivere for rekrutteringen af kloge hænder m/k (!) til erhvervsuddannelserne.

På mødet hører vi også uddannelsesdirektør Tina Steinbrenner adressere de strategiske udfordringer lokalt. Men måske vigtigst af alt, har vi inviteret en gruppe U/NORD-elever som dagens ekspertpanel, der skal hjælpe os på rette vej, når vi i grupper drøfter problemstillingen og udvikler idéer til indsatser, som kan vende udviklingen.

Louise Pihl kom til Dansk Byggeri i 2005 fra DA. De seneste fem år har hun været underdirektør i DI med ansvar for Dansk Byggeris arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik samt analyseafdelingen og Dansk Byggeris ni regionale bestyrelser. Hun har nu ansvar for DI’s lærlingeindsats samt DI’s arbejde med regionaludvikling.