Skip to main content

Madspildsfonden er lukket for ansøgninger. Vi forventer at kunne åbne for udlodninger igen omkring årsskiftet 23-24.

 

“Madspildsfonden” er navnet på en ordning i vores netværk, som hjælper os med at huske afbud til møderne.

Glemmer medlemmerne at melde afbud, ryger deres forplejning jo bare i skraldespanden. For hvert rettidigt afbud donerer vi 100 kroner til fonden. Pengene går til gode formål i hele Helsingør.

Enkeltpersoner, foreninger og organisationer i hele Helsingør kan typisk søge om udlodninger op til 2.500 kr., men der er ingen faste regler for beløbets størrelse. Med hele Helsingør mener vi det område, som Helsingør Kommune dækker.

Det er netværkets advisory board som beslutter, hvem der skal have pengene.

Udlodninger går til lokale initiativer, som er med til at skabe fællesskaber og samle borgere.

Bemærk at Madspildsfonden desværre ikke støtter private formål, selvom ansøger er værdig trængende (fx gavehjælp, tilskud til ferierejser eller almisser).

Selve ansøgningen må fylde cirka 500 ord, (maksimum 3.000 tegn). Bilag i form af fx budget eller supplerende oplysninger kan uploades som regneark, tekstbehandling eller PDF-fil.