Skip to main content
Netværk

PRESSEMEDDELELSE: Netværk for lærlinge starter op 31. januar – på Værftet naturligvis

Lærlingene i Sorø har det. Og på Vestfyn. Nu får de det også i hele Helsingør.

“Tal erhvervsuddannelserne op!” Sådan lød opfordringen for nylig i et læserbrev til Helsingør Dagblad fra 19-årige Eskild Venøbo. Han er i lære som skibsmontør hos Marco Marine i Espergærde og savner det sociale liv, som han mener andre unge får forærende, hvis de vælger en gymnasial ungdomsuddannelse. 

“Det var rigtig svært at holde fast i erhvervsuddannelsen, fordi alle mine venner valgte gymnasiet. Desværre oplevede jeg på uddannelsen, at det er meget begrænset, hvor meget socialt, der foregår. Jeg missede de studieture, fester og udvalg, som de har på gymnasiet”, skrev lærlingen blandt andet i læserbrevet om sin første tid på erhvervsuddannelsen.

Men nu kan lærlinge som Eskild Venøbo udvide deres sociale liv og skærpe deres professionelle kompetencer. Fredag den 31. januar starter Vi samler hele Helsingør i samarbejde med Ja-kontoret et lokalt netværk for lærlinge op. Initiativet finansieres af fondsmidler fra Varelotteriet, som Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør har søgt til projektet.

“De meget voksne strukturer på virksomhederne kan for nogle unge gøre det mindre attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse”, siger netværksleder Tino Jønsson fra Vi samler hele Helsingør, og forklarer videre: “Derfor har vi taget initiativ til et netværk for lærlinge, som gerne vil have en god oplevelse med at møde andre lærlinge lokalt, men på tværs af brancher og virksomheder. Først og fremmest for de unges egen skyld. Men også fordi vi i erhvervslivet må gøre en ekstra indsats for at gøre det attraktivt at vælge et fag og en erhvervsuddannelse”.

Jacob Runge-Olsen kan som formand for Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør nikke genkendende til problematikken og uddyber: “Der er jo bare en stor aldersforskel, som på godt og ondt betyder noget for vores kollegiale liv på arbejdspladserne. I sagens natur er der mere ungdomskultur på et gymnasium med 1.000 unge, end i en virksomhed med fem svende, en mester og to lærlinge. Derfor har vi valgt at bakke op om initiativet, som vi håber en masse lokale lærlinge vil tage godt imod”.

Netværket er et 100 % frivilligt tilbud til de unge og ikke obligatorisk for deres uddannelse. Der er foreløbig planlagt fire møder i netværket, som deltagerne selv skal være med til at udvikle og sætte deres præg på.

Gry Jensen er koordinator for Ungdomsskolens Ja-kontor, som bidrager til netværkets udvikling med erfaring for begivenheder og samskabelse blandt unge. Hun mener at LærlingeNetværket er vigtigt, fordi det skaber en platform for fællesskaber blandt unge på erhvervsuddannelserne, som de kan mangle i de perioder, hvor de er ude på virksomhederne: “Uanset hvilken type ungdomsuddannelse du tager, har du som ung brug for fællesskaber med andre unge. Netværk giver netop mulighed for sammen at skabe noget, som har både social og faglig værdi”.

Første begivenhed i LærlingeNetværket finder sted på Værftets Madmarked og i Hal 16. På Værftet, naturligvis, forklarer Tino Jønsson: “Ikke fordi lærlingene skal undervises i lokalhistorie, men Værftet i dag har jo de oplagte rammer. Der er super forplejning og hyggeligt på Madmarkedet. Og i Hal 16 kan lærlingene prøve maritime kundskaber af og snuse til et gammelt håndværk, så vi er rigtig glade for, at lærlingene bliver taget godt imod i de historiske rammer. Vi er blevet fortalt, at der i Værftets storhedstid begyndte 200 nye lærlinge. Hver år!”.

Henvendelser:

Referencer:

Fakta:

  • Første begivenhed er fredag den 31. januar klokken 13-15.30 på Værftets Madmarked og i Hal 16
  • Lærlinge som bor eller har læreplads i Helsingør Kommune er velkomne. Unge med en erhvervsfaglig elevplads kan også deltage.
  • Erhvervsledernetværket Vi samler hele Helsingør har taget initiativ til LærlingeNetværket, som bliver til i samarbejde med Ungdomsskolens Ja-kontoret.
  • Deltagelse er gratis, fordi de første fire begivenheder er støttet af Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør, som har fået tildelt fondsmidler til projektet fra Varelotteriet.

Baggrund:

  • I en undersøgelse foretaget af DEA, svarer lidt over halvdelen af de unge (52 pct.), at et socialt miljø som minder om gymnasierne, i nogen eller høj grad kunne få dem til at vælge en erhvervsuddannelse
  • 39 pct. af eleverne i 9. klasse svarer i nogen grad, mens 13 pct. svarer i høj grad at det kunne få dem til at vælge en erhvervsuddannelse
  • 25 pct. mener at det ikke vil påvirke deres uddannelsesvalg, mens 22 pct. svarer, at det i mindre grad har betydning for deres uddannelsesvalg.

Kilde: Tænketanken DEA, juni 2018, https://dea.nu/publikationer/opsamlingsrapport-driver-unges-uddannelsesvalg