Skip to main content
Netværk

PRESSEMEDDELELSE: Anden udlodning fra Madspildsfonden på 5.800 kroner går til tre projekter, som på unik vis bidrager til at skabe fællesskaber og samle hele Helsingør

De bliver flinkere og flinkere. Vores lokale erhvervsledere og offentlige beslutningstagere kan med et rettidigt afbud til møderne i netværket Vi samler hele Helsingør donere 100 kroner til Madspildsfonden. Og det husker de i stigende grad, fortæller netværksleder Tino Jønsson:

– Jeg forstår godt, at det kan svipse for en travl forretningsdrivende med rettidigt afbud til et af vores møder. Det nytter bare ikke at bruge pisken og skælde ud. De 100 kroner som vi donerer på vegne af medlemmerne, når de husker afbud, fungerer som en gulerod. 

Lidt mere end 6.000 kroner var i puljen, som fem ansøgere havde lagt billet ind på, da netværkets advisory board for anden gang siden ordningen blev indført, skulle vælge hvilke projekter, netværket skulle støtte. Valget faldt på tre meget forskellige beløbsmodtagere:

  • Efterårsferieaktiviteter med udgangspunkt i sund kost og bæredygtighed i Børnenes Hus – 2.500 kroner
  • Uddeling af bi-venlige blomsterfrø til borgerne fra organisationen Ren Nordkyst – 1.300 kroner
  • Renovering af kutteren Krogen i Hal 16 ved lauget Gutterne bag kutteren – 2.000 kroner

– Projekterne er unikke på hver deres facon, men den røde tråd er meget lokal og fællesskabsorienteret. Jeg synes det er flot, at der findes så mange og stærke initiativer i hele Helsingør. Det er fedt at være med til at støtte op om ildsjælene i hele Helsingør, siger Tino Jønsson

Pengene udloddes til projekter, som er med til at skabe fællesskaber og samle borgere i hele Helsingør.

– Vi udlodder pengene i den samme ånd, som vi driver netværket i. Det er jo medlemmernes penge, så der skulle helst være en sammenhæng. De her projekter synes vi både er med til at samle og udvikle hele Helsingør. Det er i virkeligheden ret enkelt.

Alle ansøgerne i udlodningsrunden har fået direkte besked og er blevet inviteret med som gæster til det kommende netværksmøde den 8. oktober 2019 på Konventum. Her skal medlemmerne give hinanden sparring på udvalgte projekter og initiativer, som også ligger inden for skiven: Vi samler hele Helsingør.

Om projekterne:

Efterårsaktiviteter i Børnenes Hus
Børnenes Hus holder til i Fiolgade 17a i lokaler, som Helsingør Kommune har stillet til rådighed. Huset  er for alle børn, unge og deres familier i hele Helsingør med særligt fokus på også at kunne favne og inkludere sårbare grupper. Børnenes Hus har fokus på at styrke børn og unges egne ressourcer og relationer og vise vej til de mange muligheder, der findes lokalt. I efterårsferien holder Børnenes Hus “Efterårs-hus” for børn i børnehavealderen og indskolingsalderen. Initiativet  ligger i naturlig forlængelse af “Sommer-hus”-aktiviteterne, som løb over to uger i skolernes sommerferie. Temaet for de fire timers daglige aktiviteter er “høst”. Hver dag får børnene hjælp til selv at tilberede mad og drikke til frokost. Eksempelvis skal de lave æblemost helt fra bunden. Målet med “Efterårs-huset” er at opbygge fællesskaber omkring aktiviteterne, og samtidig udvikle børnenes bevidsthed om fødevarer, madspild, og jorden ressourcer. Læs mere på www.facebook.com/BornenesHusHelsingor

Uddeling af bi-venlige blomsterfrø 
Ren Nordkyst er en lille flok ildsjæle, som i hele Helsingør arbejder for at forbedre miljø og biodiversitet. Som en fast aktivitet samler de affald cirka en gang om måneden sammen med frivillige, som de rekrutterer på Facebook. Ren Nordkyst har har delt trailernet ud til folk med trailer, så de ikke taber deres gods på vej ind til genbrugspladsen; delt lommeaskebægre ud til rygere; og bivenlige blomsterfrø til folk med have, for at give bierne og sommerfuglene mere mad. Sidstnævnte initiativ var en overvældende succes, og mindst 20 mennesker måtte gå forgæves, da der ikke var flere frø tilbage. Men udlodningen fra Madspildsfonden bliver der råd til at gentage succesen med blomsterfrø og uddele omtrent 100 poser biovenlige frø udvalgt med rådgivning fra Danmarks Biavlerforening. Læs mere: www.rennordkyst.dk

Renovering af kutteren Krogen i Hal 16 
Nicolai Larsen har doneret en lille kutter til Maritimt Værksted Hal, som det nydannet laug, ”Gutterne bag kutteren”, har kaldt “KROGEN” af Helsingør. Lauget har  påtaget sig at renovere og færdiggøre kutteren, som de forventer at søsætte april 2020. Kutteren er en åben damjolle på 21 fod som vejer cirka tre tons. Den er bygget på Rødbyhavn Bådværft i 1979 og har isat en  22 hk Saab diesel motor med vendbar skrue. Krogen er i god stand og motoren er i følge tidligere ejer også ”køreklar”. Lauget har planlagt at renovere følgende:

  • Dørken af nyt træ – thermo wood
  • Gennemgang af motor
  • Forskænne stryrhus
  • Nyt aflukke i stævnen
  • Nyt søgelænder
  • Overfladebehandling af hele kutteren udvendigt og indvendigt
  • Navigationsudstyr samt el.

KROGEN tilhører Maritimt Værksted Hal 16 skal bruges som følgebåd og hjælpebåd ved arrangerede sejladser med klassiske skibe.  Læs mere om Hal 16 på www.mfs.dk/hal16