Skip to main content
Netværk

Lokalt engagement: De første penge fra Madspildsfonden er ude og virke

PRESSEMEDDELELSE

Tre vidt forskelligeprojekter blev de første modtagere af støtte fra netværket. Brætspil, børneaktiviteter og foredrag til fællesspisning. Fordelt på en linje fra Hammermøllen over Nordvest til Toldkommeret.

Mums. Den store morgenbuffet er en fast del af møderne i netværket Vi samler hele Helsingør, som med sine 110+ medlemmer dækker en bred vifte af de lokale erhvervsledere og offentlige beslutningstagere.

For at maden ikke skal gå til spilde efter møderne, hvis deltagerne glemmer at melde afbud, donerer netværket 100 kr. pr. gang afbud til en pulje, som de kalder Madspildsfonden. Ordningen har vist sig effektiv, forklarer netværksleder Tino Jønsson:

– Der bliver smidt mindre mad ud og efter trekvart år er der kommet så mange penge i “fonden”, at netværket nu kan dele de første penge ud til lokale initiativer.

To udlodninger på hver 2.500 kroner var i puljen, som fire ansøgere havde lagt billet ind på. Netværkets advisory board havde til opgave at udpege hvilke projekter, der skulle fremmes med støtte. Siden fondsudbuddet med ansøgningsfrist 15. april kom imidlertid lidt flere penge i madspildskassen end forventet. Sådan blev en mindre ekstra bevilling muligt og tre af ansøgerne kunne begunstiges:

  • Brætspil til Helsingør Spilcafé – 2.500 kroner
  • Foredrag om gendyrk ved fællesspisning hos Gang i Nordvest – 2.500 kroner
  • Børneaktiviteter ved Hammermøllen – ekstra bevilling på 1.865 kroner
  • Det er jo vidt forskellige projekter, men med en tydelig lokal tråd. Jeg er imponeret og glad på netværkets vegne over, at vi har modtaget så velmotiverede ansøgninger, siger Tino Jønsson

Pengene udloddes til projekter, som er med til at skabe fællesskaber og samle borgere i hele Helsingør.

– Det er jo netværkets penge, så vi udlodder dem i netværkets ånd. Vores mission har ændret sig fra at samle hele Helsingør til at udvikle hele Helsingør. Og det er jo netop hvad de projekter, vi har valgt at støtte gør.

Alle ansøgerne i udlodningsrunden er inviteret med som gæster til netværksmødet den 18. juni 2019 på Trelleborg SS. Her giver netværket sparring til borgmesteren på kommunens kommende erhvervspolitik.

Om projekterne:

Brætspil til alle

Helsingør Spilcafé er åben for alle i Toldkammeret med drop in hver torsdag kl. 16.30-22. Her kan brugerne spille analoge brætspil og på den måde udvikle fællesskab i fysisk forstand. Advisory boardet lagde i sin begrundelse for tildeling af midler til indkøb af brætspil til projektet vægt på, at brugerne her kan komme væk fra skærmen og være sammen på tværs af generationer. Helsingør Spilcafé bliver drevet af Kulturingeniøren ved Thorbjørn Sølver Lange.

Gendyrk dine grøntsager

Fællesspisning i Nordvest  er udsprunget af projektet Gang i Nordvest, som er Helsingør Kommunes medborgerskabsprojekt. Siden 2017 har det skabt nye borgerdrevne aktiviteter og fællesskaber i netop Nordvest. Blandt aktiviteterne er fællesspisninger arrangeret af ‘Cirkelgruppen’ blandt andet med det formål at skabe både tryghed, integration og ensomhedsforebyggelse. Her skiftes deltagerne til at lave mad sammen og medbringe hjemmefra med forsøg på at skaffe datovarer så omkostningerne kan holdes nede. Overskydende mad bliver aldrig smidt ud, men fordelt til dem, der ønsker det. Advisory boardet lagde i sin begrundelse for tildeling af midler til foredrag om gendyrk ved fællesspisningen vægt på foredragets tema, som har med netop madspildstanken at gøre. Advisory boardet var begejstrede for idéen om at skabe tværgående fællesskaber med bæredygtige måltider som omdrejningspunkt.

Ekstra bevilling: Aktiviteter for børn ved Hammermøllen

I Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening arbejder en flok frivillige kræfter med den svære opgave at overlevere den ultra lokale kulturhistorie til næste generation. Det sker ved aktiviteter i børnehøjde, som tager udgangspunkt i netop lokalområdets særegne kvaliteter. Programmet som er lagt for 2019 tager højde for sæsonen: Påske, Haloween, efterårsferie og så videre, så børn og forældre kan få en god oplevelse sammen. Advisory boardet lagde i sin begrundelse for tildeling af midler til indkøb af materialer som kræves for at gennemføre aktiviteterne vægt på, at det ultra lokale sigte i selve de fysiske omgivelser omkring Hammermøllen er mere nødvendige end nogensinde i en digitaliseret og globaliseret verden, hvor børn måske har nemmere adgang til at lære forholdene på den anden side af kloden at kende, end deres egen lokalhistorie som den udspiller sig blot 500 meter inde i skoven.