Skip to main content
MøderNyheder

1.100.000.000.000 danske kroner venter bare på at blive brugt …

Som tidligere kulturminister og nuværende direktør for Dansk Erhverv, syntes vi at Brian Mikkelsen var den mest oplagte keynote speaker, vi kunne finde til dagens netværksmøde. Det handlede netop om samspillet mellem kultur og erhverv.

Et af Brian Mikkelsens mange budskaber på mødet var, at danskerne faktisk ligger inde med en pæn sum penge – 1.100 mia. – som i princippet er frie midler til forbrug. Og hvorfor skulle det ikke være i turisme- og oplevelsesøkonomien, som jo er tæt forbundet med kulturen?

I den ånd – altså at danskerne efterspørger kultur – handlede møde om både de indfriede og uindfriede potentialer, der ligger i at arbejde aktivt for yderligere krydsbestøvning mellem erhvervs- og kulturlivet i hele Helsingør.

Mødet tog afsæt i en hel konkret case i krydsfeltet, skabt ud af et tidligere netværkmøde. Nemlig stiftelsen af en forening, som arbejder for at Helsingør skal kandidere til titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2032. På mødet blev foreningens hjemmeside lanceret. Her kan interesserede skrive sig op til nyhedsbreve og invitationer til møder og stiftende generalforsamling: elsinore2032.dk

Dagens panel bestod af borgmester Benedikte Kiær, CEO for Wonderful Copenhagen Mikkel Aarø-Hansen, ejendomsinvester og forretningsudvikler i Living Invest Jan Flintrup og teaterleder for Helsingør Teater Jens Frimann.

Panelet debatterede dagens emne med afsæt i rundbordssamtaler, som er opsummeret i dette dokument indsamlet via mobiltelefoner ved bordene.