Skip to main content
Netværk

Det blå guld: Akvafarming og oplevelsesturisme. Hvordan kommer vi videre?

Tilsyneladende lod panelet og det efterfølgende gruppearbejde på mødet om “Det blå guld” tirsdag den 29/1-19 sluserne af inspiration stå på vid gab. Ikke bare blev idéer fra mødet dækket og debatteret intensivt i Dagbladet. Mange medlemmer har også efterspurgt opfølgning på de mange skibe, som under mødet blev sat i vandet. Netværkets advisory board skal nu tage stilling til, om det kan ske i netværkets regi.

Det seneste møde i erhvervsledernetværket Vi samler hele Helsingør forgik på M/S Museet for Søfart. Her talte museumsdirektør Ulla Tofte om, hvordan vi får besøgende og borgere til at tage ophold på havnefronten og skabe yderligere omsætning for byens handlende. Havnechef Jesper Schrøder om et anlægsprojekt med ny kaj i størrelsesorden 200 mio. Og laboratoriekoordinator Jens Erik Nybo Larsen om mulighederne for at udnytte havstrømmene i Øresund til aquafarming (på land) og CO2-neutral energikilde. Blandt andet. For alle tre paneldeltagere kom endnu bredere omkring under den maritime paraply, som udgjorde mødets tema. Mere om det længere nede i teksten.

Alle tre fulgte dog en tydelig “blå tråd”, som også løb igennem gruppearbejdet og den efterfølgende debat. Uden at paneldeltagerne på forhånd havde koordineret deres oplæg, tegnede der sig en fælles forståelse af at, hele Helsingør må udvikle sig fra værftsby til værtsby for også kommercielt at indfri potentialet i at være profileret som kulturby med en historisk havn og en rig kulturverdensarv i gåafstand fra byens handelscentrum.

Journalist Pernille Hermann refererede mødet i Dagbladet den 30. januar 2019. Artiklen giver et godt indtryk af de mange idéer, som var oppe og vende. Vi har fået lov at bringe pdf-udgaven af Pernilles artikel, som gør dig meget klogere på, hvad vores panel bragte til torvs.

Behovet for at mødes og tale videre om det blå guld, bliver også udtrykt i artiklen, som citerer havnechefen:

Nordsjællands maritime Klynge er lige lukket ned efter at have skrantet i nogen tid. Det giver basis for nyt lokalt initiativ her i Helsingør Kommune, hvor vi ikke kun udvikling af Kulturhavnen skal være maritime nørder, men også have handel og kultur med i arbejdet. Det bliver kun bedre af, at vi samles om opgaven

Havnechef Jesper Schrøder, Helsingør Havne

I samme tråd har en række medlemmer reageret. Umiddelbart efter mødet, hvor mange blev hængende og netværkede. Og på mail. Om det er netværkets opgave at drive dialogen videre, bliver taget op i advisory boardet, som har møde fredag den 8. februar 2019.

INFO

  • Netværkets advisory board består af medlemmer fra forskellige brancher og sektorer
  • I netværket findes i forvejen en undergruppe, som på frivillig basisarbejder for at Helsingør skal være Europæisk Kulturhovedstad
  • På samme måde kunne det være muligt at etablere en gruppe, som går videre med udviklingen af en maritim vækstgruppe på tværs af maritime erhverv, handel og kultur
Flere mødedeltagere blev tilsyneladende så inspireret af oplæg og gruppedrøftelser, at de har efterspurgt et forum hvor dialogen om “Det blå guld” kan fortsætte. Foto: Sandra Odgaard, Thinkalike