Skip to main content

NETVÆRKSMØDE TIRSDAG DEN 31. JANUAR 2023, KL. 7-10
KONVENTUM, EJLER JENSENS VEJ 1, HELSINGØR

Hvem af os ønsker ikke at udføre kvalitetsarbejde? Hvem af os ønsker ikke at omgive os med ting af høj kvalitet. Eller hvad med maden, vi spiser? Den skal da også være af høj kvalitet. Selv discountbutikker gør hævd på begrebet, selvom discount og kvalitet burde være hinandens modsætninger.

På dette møde har vi inviteret Ulrik Nordentoft til at holde oplæg og hjælpe os i dagens gruppearbejde, som handler om, hvordan vi rent faktisk udvikler kvalitetsbegrebet, så det giver mening i vores daglige arbejde.

Ulrik bor i Espergærde og har som international anerkendt designer sin tegnestue på Kronborg. Hans portefølje spænder vidt fra indretning af gourmetrestauranter og øl-barer over design af køkkengrej og møbler til medaljer ved ishockey-vm.

Selvom Ulrik gennem hele sin karriere altså har beskæftiget sig med at designe fysiske genstande og lokaler af høj kvalitet, blev han alligevel blæst bagover, da han for nylig var på en rejse rundt i Japan. Her oplevede han, hvordan nærmest alt i de fysiske omgivelser var gennemsyret af en kvalitetsbevidsthed, som smittede positivt af på hele samfundets organisering og den måde, japanerne omgås hinanden på.

Udgangspunktet i hans oplæg er kvalitet i de fysiske omgivelser og ting, vi bruger til hverdag. Inspirationen er Fjernøstens kvalitetsfilosofi. Og i gruppearbejdet arbejder vi med, hvordan vi ud fra en højnet bevidsthed om kvalitetsbegrebet udvikler – nå ja – kvaliteten af vores daglige arbejde. I produktionen og sagsbehandlingen. I kommunikationen med kunderne. I de tjenester og ydelser, vi udbyder. Når vi indretter arbejdspladsen …

Program
7:00-8:00 Morgenmad
8:00-8:10 Velkomst og morgensang
8:10-8:40 Kvalitet. Keynote v/Ulrik Nordentoft
8:40-9:25 Rundbordssamtaler
9:25-9:45 Opsamling i salen
9:45-10:00 Netværk