Skip to main content
Netværk

PRESSEMEDDELELSE 28. DECEMBER 2018

Januar 2019 udvider erhvervsledernetværket Vi samler hele Helsingør den bemanding, som står for at drive og udvikle netværkets aktiviteter. Netværkets stifter, Tino Jønsson, har indgået kompagniskab med Aslak Gottlieb, som i hele netværkets levetid har været medlem af advisory boardet og de seneste år fungeret som højre hånd ved planlægning og afvikling af møder.

– Det er helt naturligt og med den rette timing, at Aslak og jeg nu stifter et nyt selskab, som skal drive netværket videre, siger Tino Jønsson.

– Den oprindelige mission med at samle folk på tværs af brancher og sektorer er tæt på at være fuldført. Med Aslak som ligeværdig partner, er vi nu to der kan tage ansvar for at føre netværket ind i den næste fase, uddyber han.

Hidtil har netværkets aktiviteter ligget i Tino Jønssons eget selskab, Netværk og Sparring ApS, men nu overgår de i et nyoprettet fællesejet selskab med navnet Vi Samler.

– Det er jo et tydeligt signal til medlemmerne om, at vi ikke kommer til at ændre i netværkets grundlæggende filosofi. Vores mission er stadig, at samle folk på kryds og tværs af brancher og sektorer, forklarer Aslak Gottlieb.

På seneste advisory board møde i december, blev de to kompagnoner dog rådet til at skærpe netværkets fokus, så netværkets profil på to vigtige områder kommer til at være tydeligere for medlemmerne. Agendaernes lokale vinkel skal gøres skarpere og netværket skal være bedre til at komme omkring alle geografiske dele af kommunen.

– Vi bad boardet om input til en revideret strategi, fordi vi opfatter netværkets mission med at samle Helsingør som nærmest fuldført. Fra alle sider er vi blevet bedre til at fortælle den gode historie om os selv og lade være med at brokke os over de andre. Men i stedet for at lukke netværket på den baggrund, sætter vi faktisk turbo på aktiviteterne, siger Aslak Gottlieb.

I mødeplanen for den kommende sæson kommer der til at indgå nye og anderledes lokationer og der er knopskydninger af netværket på tegnebrættet.

– Vi har ikke lagt os endeligt fast på, hvordan vi udvikler vores aktiviteter. Men jeg tør godt løfte sløret for, at vi er ved at undersøge mulighederne for at oprette en slags ungdomsnetværket for lærlinge på de virksomheder, som holder til i kommunen, siger Tino Jønsson og understreger at kerneydelsen i det nye selskab bliver at drive og udvikle selve netværket Vi samler hele Helsingør.

Kontakt Tino Jønsson på mobil 4089 5000 eller Aslak Gottlieb på 4140 4958 for yderligere oplysninger.


OM NETVÆRKET:

   • Vi samler hele Helsingør har eksisteret siden 2014.
   • Pr. 1. januar 2019 har netværket 110+ medlemmer.
   • Medlemmerne fordeler sig på forskellige brancher i både den private og offentlige sektor.
   • Netværkets målgruppe er erhvervsledere, offentlig ansatte chefer og beslutningstagere.